Danmarks største dating side Thisted

Testcenteret er ikke en vindmøllepark i konventionel forstand og her vil blive afprøvet møller af forskelligt fabrikat og udseende.

Området vil være præget af aktivitet med relation til målinger og tests samt opstilling / nedtagning af møller og komponenter.

danmarks største dating side Thisted

Udgifter til anlæggelsen og driften af centret afholdes af centrets brugere.Der er indgået en aftale med Thisted kommune om, at der i fællesskab mellem Miljøministeriet og kommunen skal etableres bynær erstatningsnatur, herunder 100 hektar skov flere steder i kommunen. dating 40 Thisted Desuden samarbejder kommunen og Vindmølleindustrien om etableringen af et besøgscenter i tilknytning til testcenteret.Danske og udenlandske vindmøllefabrikanter samt DTU afprøver i Østerild fremtidens megamøller og du kan komme helt tæt på verdens største vindmøller. Her kan du på nærmeste hold opleve når vindmøllefabrikanterne og DTU Vindenergi afprøver prototyper af meget store vindmøller.Det Nationale testcenter er etableret med det formål at sikre Danmarks førerposition inden for forskning i og udvikling af ny vindmølleteknologi.

Danmarks største dating side Thisted

Selvom vindmøller med en totalhøjde på 250 meter ikke er udviklet endnu skal testcenteret i Østerild have kapacitet til test af disse meget store vindmøller og derfor er lysmasterne så høje.Masterne er konstruerede som telemaster og støttes af barduner.Her arbejder forskere fra DTU Vindenergi og ingeniører fra vindmøllefabrikanterne side om side.Særligt synlige er de store kraner som opererer på pladserne når vindmøller rejses eller demonteres og når de forskellige komponenter skal på- og afmonteres.Staten har solgt fire af de syv møllepladser i testcenteret: To til Siemens Wind Power og to til Vestas Wind Systems.

DTU råder over de tre resterende pladser, hvoraf en er lejet ud til det kinesiske vindmøllefirma Envision Energy mens de to andre er i udbud.

Den lige linje giver også et arkitektonisk enhedsskabende træk, der giver ro i anlæggets meget synlige karakter.

600 meter adskiller de enkelte møllepladser, og rundt om hver plads er udlagt et testområde med plads til en målemast placeret 500 meter foran hver mølle, samt en lysmast i hver ende af testområdet.

Det Nationale Testcenter For Store Vindmøller: I skoven ved Østerild venter en oplevelse af de helt store.

Her blev i 2012 Danmarks største testcenter for store vindmøller indviet.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *